فارسی سازی NVR ‌هشت کانال TSEYE

فارسی سازی NVR ‌هشت کانال TSEYE

این دستگاه فاقد زبان فارسی میباشد با توجه به برد این دستگاه ما فایلی را تولید کردیم که با آپدیت دستگاه با این فایل زبان فارسی بطور کامل اعمال میشود و تاریخ هم شمسی میشود.

 

فارسی سازی NVR ‌هشت کانال TSEYE

250,000 تومان