ریست رمز داهوا سری قدیمی که از روی تاریخ جاری دستگاه ریست میشوند در فیلدهای مربوطه تاریخ جاری دستگاه را زده و روی تولید رمز موقت کلیک فرمایید تا سه عدد رمز تولید شود.با یکی از رمز های تولیدی دستگاه باز میشود.دقت فرمایید که رمز تولیدی موقتی میباشد لذا از داخل منوها و قسمت سیستم قسمت کاربر یا حساب را پیدا کرده و کاربر admin را انتخاب و روی تغییر رمز یا ویرایش کلیک کنید .در فیلد رمز قدیمی رمزی که با آن وارد شدید را وارد کنید و در رمز جدید رمز دلخواه را وارد کرده و در فیلد دوم رمز جدید را مجدد بزنید و ذخیره کنید:

 

ریست رمز داهوا