نصب و راه اندازی دوربین چرخشی

 

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته چرخشی PTZ به اینصورت است که این دوربین ها دارای یک جفت رشته سیم اضافی درمقایسه با سایر دوربین های معمولی میباشند که سیمهای ptz نامیده میشوند و برای ارسال دستورات چرخشی یا زوم به دوربین از طرف دستگاه dvr‌ مورد استفاده قرار میگیرند.کابل این دوربین ها معمولا به شکل زیر میباشند:

 

 

مفاهیمی که در دوربین های چرخشی وجود دارند و باید قبل از هر چیزی به درستی درک شوند :

1-آدرس دوربین : در صورتیکه در پروژه ای بیش از یک دوربین چرخشی داشته باشیم این آدرس دوربین بیشترین کاربرد خود را نشان میدهد.عبارت است از شماره دوربین که معمولا از 1 تا 128 میباشد وتوسط دیپ سوییچ هایی که در قسمتی از دوربین که قابل دسترس هست و باتوجه به دفترچه موجود در پک دوربین تنظیم و ست میشود.بعد از نصب و راه اندازی دوربین چرخشی کلیه عملیات مربوط به چرخش و زوم با احظار شماره دوربین توسط کیبورد یا دستگاه DVR قابل انجام هستند.

2-پروتکل : عبارت است از زبان مشترکی که قرار است دستگاه DVR یا کیبورد با آن زبان با دوربین ارتباط برقرار کند که معمولا ازیکی از پروتکلهای جهانی و مشترک PELCOD و یا PELCOP اشتفاده میشود.از سایر پروتکل ها میتوان به SAMSUNG-LILIN-SONY-PANASONIC و غیره اشاره کرد.

3-باود ریت (BAUD RATE) : عبارت است از سرعت تبادل اطلاعات بین دوربین و دستگاه کنترل کننده دوربین اعم از دستگاه DVR یا کیبورد مخصوص که معمولا یکی از اعداد زیر میباشد:

1200
2400
4800
9600
115200

نکته 1: تمامی سه فاکتور فوق بایستی در دوربین ست شده سپس در دستگاه DVR به کانالی که دوربین چرخشی وصل میشود تعریف شوند یا به اصطلاح ساده تر به دستگاه اعلام میکنیم که دوربینی که به کانال X وصل شده داراری چه آدرسی بوده و با چه زبان و چه سرعتی میخواهد با دستگاه ارتباط برقرار کندکه عینا بایستی یکی باشند.

نکته 2: برخی از دوربین های چرخشی با ولتاز 24 ولت AC و برخی با ولتاژ 12 ولت DC تغذیه میشوند.

نکته 3: ارتباط دوربین با دستگاه از طریق یک زوج سیم بنام RS485 برقرار میشود که دارای پلاریته مثبت و منفی بوده و بایستی رعایت شود. معمولا پلاریته مثبت را با A و منفی را با B نمایش میدهند.کابل تصویر دوربین از این کایل RS485 جدا میباشد.

نکته 4 : درصورتیکه بیش از یک دوربین چرخشی داشته باشید فقط آدرس دوربین ها با هم متفاوت خواهند شد و تمام جفت رشته سیمهای مربوط به ptz هر دوربین با بقیه بصورت موازی بسته میشوند و در نهایت یک جفت رشته سیم به قسمت ptz پشت دستگاه متصل میشود.

با توجه به شکل زیر دارای دو جفت دیپ سوییچ هستیم که یکی از دیپ سوییچ ها مربوط به آدرس دوربین ودیگیری مربوط به سایر تنظمیات دوربین مانند باود ریت و پروتکل میباشد.

 

دیپ سوییچ

 

 

بعد از اینکه تمام موارد فوق را در دوربین و از قسمت دیپ سوییچ ها طبق دفترچه راهنمای همراه دوربین تنظیم کردید اکنون سراغ تنظیمات دستگاه dvr رفته و تمام تنظیمات اعمال شده در دوربین را در قسمت ptz داخل منوی دستگاه  مانند شکل زیر روی شماره کانالی که قرار است دوربین به آن متصل شود تنظیم میکنید تا دوربین و دستگاه با هم هماهنگ شوند:

 

ptz setting in dvr